logo Program dla szkół.png

Biuro podróży LUTUR jest organizatorem szkolnych wycieczek edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych uczestniczących w „Programie dla szkół”  w roku szkolnym 2021/2022.

Wycieczki są realizowane na zlecenie 

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

lutur_banner.png

REKRUTACJA ROZPOCZĘTA!

W dniu 25.04.2022r. rozpoczyna się nabór Szkół chętnych do udziału w Projekcie.

Więcej informacji w zakładce "Formularz zgłoszeniowy".

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy!

KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu z nami, chętnie udzielimy wszelkich informacji. Pracujemy pon.-pt. w godz. 8.00-16.00.

e-mail: wycieczki@lutur.eu

tel. kom. 692 269 137

tel. 81 746 12 30 wew. 5

MAMY 20 LAT DOŚWIADCZENIA

Od ponad 20 lat organizujemy wycieczki szkolne, kolonie i zimowiska dla dzieci z całej Polski. Każdego roku z naszej oferty korzysta kilkanaście tysięcy osób.

Zapraszamy na naszą stronę www.lutur.pl

W każdym województwie zostanie zrealizowanych

20 szkolnych wycieczek edukacyjnych (dla 20 szkół), 

a łącznie w całej Polsce 320 wycieczek edukacyjnych.

Wycieczki będą organizowane od 4 do 31 maja 2022r. 

Wycieczki są organizowane dla uczniów klas I-III lub IV-V.

Tematyka wycieczek nawiązuje do realizowanego w szkole

"Programu dla szkół", a miejscem wycieczki jest gospodarstwo ("zagroda edukacyjna") zajmujące się uprawą warzyw i owoców

i/lub produkcją mleka i przetworów mlecznych.

Zbieranie Truskawek

Założenia organizacyjne wycieczek

 • Jednodniowa wycieczka edukacyjna do gospodarstwa rolnego/zagrody edukacyjnej, w maju 2022r.

 • Dla szkoły może być zorganizowana tylko 1 wycieczka, dla dzieci z klas I- III lub z klas IV-V.

 • W każdej wycieczce może wziąć udział ok. 30 dzieci (nie mniej niż 25 i nie więcej niż 35 dzieci) .

 • Wycieczka jest realizowana jako wycieczka szkolna, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 25.05.2018r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

 • W dniu wycieczki autokar zostanie podstawiony rano pod szkołę (w miejsce ustalone ze szkołą), nastąpi przejazd do gospodarstwa/zagrody edukacyjnej, zajęcia na miejscu będą zorganizowane przez gospodarstwo, w godzinach popołudniowych nastąpi powrót pod szkołę.

 • W ramach pobytu w gospodarstwie, dzieci zwiedzą gospodarstwo, będą brały udział w zajęciach praktycznych oraz degustacji produktów z gospodarstwa, w tym ekologicznych. Może być również zorganizowany dodatkowy posiłek np. ognisko (forma posiłku zależna od gospodarstwa).

 

Koszt wycieczki:

 • LUTUR pokrywa wszystkie koszty organizacji wycieczki (ubezpieczenie NNW, opłata za zajęcia w gospodarstwie, transport autokarowy itd.)

 • Rodzice finansują jedynie koszt dodatkowego posiłku dla dzieci (wg. indywidualnych ustaleń ze szkołą).

Wycieczka stanowi element "Programu dla szkół", w którym Szkoła bierze udział w roku szkolnym 2021/2022

Szkoła przeprowadza

rekrutację dzieci:

- od 25 do 35 dzieci

- z klas I-III lub IV-V

Szkoła zapewnia 3 opiekunów do opieki nad dziećmi:

- Kierownika wycieczki

- 2 opiekunów

Szkoła przekazuje LUTUR:

- Listę uczestników

- Potwierdzenie realizacji wycieczki

Zadania Szkoły

Cel wycieczek

Celem szkolnych wycieczek edukacyjnych realizowanych w ramach "Programu dla szkół" jest zainteresowanie dzieci zależnością pomiędzy rolnikiem/producentem i jego pracą, a owocami i warzywami oraz/lub produktami mlecznymi, które są spożywane przez dzieci m.in. w ramach "Programu dla szkół" oraz zaciekawienie dzieci sposobami ich uprawy i produkcji (droga „od pola do stołu”).

Ogrodnictwo dla dzieci

Ramowy plan zajęć

 • obserwacja roślin i zwierząt w gospodarstwie rolnym

 • obserwacja prac wykonywanych w gospodarstwie rolnym

 • obserwacja metod postępowania z odpadkami żywnościowymi w gospodarstwie rolnym

 • pogadanki, ćwiczenia, zajęcia grupowe, quizy itp. 

 • zajęcia plastyczno – techniczne

 • zajęcia praktyczne – wykonywanie drobnych prac w gospodarstwie rolnym (np. zakładanie grządki warzywnej, zbiór warzyw i owoców, karmienie zwierząt)

 • degustacja produktów związanych z tematyką wycieczki, w tym ekologicznych owoców

Pochodzenie i uprawa owoców i warzyw, 
produkty mleczne

Zwiedzanie gospodarstwa rolnego będzie dla dzieci fascynującą przygodą i zabawą. Poznają zwierzęta mieszkające na wsi, zobaczą gdzie rosną warzywa i owoce, jak się uprawia pole, skąd się bierze mleko. Będą mogły same wcielić się w rolników, wykonując zadania takie jak zakładanie grządki warzywnej, zbieranie owoców i warzyw, czy też karmienie zwierząt.

Zasady zdrowego odżywiania

Wycieczka na wieś jest świetną okazją do poruszenia tematu zdrowego odżywiania i diety bogatej w owoce, warzywa i produkty mleczne. Zwiedzanie gospodarstwa, poznanie produktów wytwarzanych w tym gospodarstwie oraz degustacja warzyw, owoców, produktów mlecznych pozwolą uczestnikom wycieczki zyskać nowe, interesujące informacje na ten temat.

Przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności

W dzisiejszych czasach ogromne ilości jedzenia są marnowane i wyrzucane do śmietników. W czasie wycieczki dzieci zobaczą, co robi się z resztkami jedzenia na wsi, w jaki sposób można przechowywać i przetwarzać żywność.

© 2023  Proudly created with Wix.com